LIÊN HỆ

Trụ Sở Chính Tập Đoàn Đất Xanh

  2W Ung Văn Khiêm, P. 25, Q.Bình Thạnh, TP.HCM
  0909 022 320 – 093 818 3957
   phongkinhdoanhdatxanh1@gmail.com
  https://phongkinhdoanhdatxanh.com/

Phòng nhân sự 

phongnhansu@datxanh.com.vn

Bộ phận tuyển dụng

tuyendung@datxanh.com.vn

Phòng dịch vụ khách hàng

0909 022 320
 phongkinhdoanhdatxanh1@gmail.com

Thời gian làm việc
     • Thứ hai – Thứ sáu
             + Sáng : 08:00 – 12h00
             + Chiều: 13h00 – 17h00

    • Thứ bảy
            + Sáng: 08:00 – 12h00

    Lưu ý: Thứ bảy không giao dịch tiền mặt

 


Trụ Sở Chính Tập Đoàn Đất Xanh

  2W Ung Văn Khiêm, P. 25, Q.Bình Thạnh, TP.HCM
  0909 022 320 – 093 818 3957
   phongkinhdoanhdatxanh1@gmail.com
  https://phongkinhdoanhdatxanh.com/

Phòng nhân sự 

phongnhansu@datxanh.com.vn

Bộ phận tuyển dụng

tuyendung@datxanh.com.vn

Phòng dịch vụ khách hàng

0909 022 320
 phongkinhdoanhdatxanh1@gmail.com

Thời gian làm việc
     • Thứ hai – Thứ sáu
             + Sáng : 08:00 – 12h00
             + Chiều: 13h00 – 17h00

    • Thứ bảy
            + Sáng: 08:00 – 12h00

    Lưu ý: Thứ bảy không giao dịch tiền mặt